sd1230567z

“一蓑烟雨任平生。”

衫斯不辱使命

哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈

口亥:

猹拉使人谓弗里斯克曰:“寡人欲以五百G之金易巧克力,福君其许寡人!”弗里斯克曰:“大王加惠,以大易小,甚善;虽然,受巧克力与先王,愿终守之,弗敢易!”猹拉不悦。弗里斯克因使衫斯使于猹。


猹拉谓衫斯曰:“寡人以五百G之金易巧克力,弗里斯克不听寡人,何也?且猹吃瓜拔花,而福以兄贵之头巾存者,以福为长者,故不错意也。今吾以十倍之金,请广与福,而福逆寡人者,轻寡人与?”衫斯对曰:“否,非若是也。弗里斯克受巧克力与先王而守之,虽千G不敢易也,岂直五百G哉?”


猹拉怫然怒,谓衫斯曰:“公亦尝闻石油之怒乎?”衫斯对曰:“骨未尝闻也。”猹拉曰:“石油之怒,伏尸百万,流墨千里。”衫斯曰:“大王尝闻骷髅之怒乎?”猹拉曰:“骷髅之怒,亦免衫徒跣,以番茄抢地耳。”衫斯曰:“此庸骨之怒也,非'柿'之怒也。夫安黛因之训练也,彗星袭月;幽灵之制DJ也,白虹贯日;帕派之煮意面也,狗剩击于镇上。此三子者,皆非凡之士也,怀怒未发,休祲降于天,与骨而将四也。”挺GB而起。


猹拉色挠,长跪而谢之曰:“先生坐!何至于此!寡人谕矣:夫瓜、花绝迹,而弗里斯克以五十G之金存者,徒以有先生也。”

评论

热度(61)

  1. sd1230567z口亥 转载了此文字
    哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈